Metoda Cesta podle Brandon Bays a Reiki

Petra Šťastná

Jihlava
+420 737 909 562
petra1cesta@gmail.com

Cesta pro děti

 
 

Metoda Cesta je vhodná pro děti zhruba od pěti let. Cesta děti obvykle velice baví, a to hlavně proto, že při ní zažijí úplné vnitřní dobrodružství.

Při procesu Cesty se vaše dítě pohodlně usadí a se zavřenýma očima se dostane někam, kde je nějaká stará bolestná vzpomínka na dobu, kdy se cítilo smutné, ukřivděné, rozlobené nebo osamocené. A tento proces mu umožní se vší té nahromaděné bolesti zbavit, což může přinést uzdravení na všech úrovních - fyzické, duševní i emocionální.

Metoda Cesta velice úspěšně pomáhá s léčením chronických nemocí a alergií a také účinně pomáhá dětem s poruchami učení jako jsou například lehká mozková disfunkce, hyperaktivita či dyslexie. 

Cesta může dětem pomoci překonat dokonce i takové traumatické události jako jsou rozvod, šikana nebo smrt blízké osoby.

Proces s vaším dítětem lze provést buď osobně nebo přes Skype.

Jeden proces Cesty pro děti je mnohem kratší než proces s dospělým - jedno sezení zpravidla trvá maximálně tak 60 minut.

Před tím, než vaše dítě začne s Cestou, je nutná konzultace s rodiči nebo se zakonným zástupcem dítěte, kterou lze provést bud osobně, přes Skype, email nebo po telefonu.

Další konzultace s rodiči nebo se zákonným zastupcem proběhne vždy, kdy to bude potřeba, a po ukončení léčby.

 

Kontaktujte terapeutku a domluvte pro své dítě schůzku.

Pro více informací o metodě Cesta klikněte zde.

Pro informace o cenách klikněte zde.